BÁO CÁO NHANH

 

3.  Báo cáo HS học trực tuyến hàng ngày (Từ 17/2/2021)   Nhấn vào đây để báo cáo

2. Theo dõi tình hình học sinh nghỉ phòng dịch Covid 19  Nhấn vào đây để báo cáo  (Đã hoàn thành)

1. Thống kê học sinh tham gia ôn tập tại nhà (Nghỉ phòng dịch Covid-19) Click để báo cáo (Đã hoàn thành)